Πρόσκληση για Τακτική Συνέλευση 2022

Πρόσκληση για Τακτική Συνέλευση 2022

Προσκαλούμε όλα τα μέλη του συνδέσμου στην Τακτική Συνέλευση 2022 που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο “MARRIOTT ATHENS” στις 20/03/22 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ.

Athens Marriott Hotel
Λεωφ. Συγγρού 385, 175 64 Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο