Σκοπός του Συνδέσμου είναι η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των εισαγωγέων και εμπόρων ψυκτικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων επαγγελματικής και βιομηχανικής ψύξης όλης της Ελλάδος.
Η μελέτη και συνειδητοποίηση των προβλημάτων που τους αφορούν. Η υπεύθυνη τοποθέτηση απέναντι σ’ αυτά και η συλλογική δράση για την επίλυσή τους και ειδικότερα η επιδίωξη της κατοχύρωσης των συμφερόντων τους και η επίτευξη ευνοϊκότερων συνθηκών εισαγωγής και εμπορίας των ειδών τους.