Διοικητικό Συμβούλιο

Βαρβάρα Σαρκισιάν – Πρόεδρος
ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΗ ΑΕ

Δημήτρης Ταΐρης – Αντιπρόεδρος
ΤΑΪΡΗΣ ΑΕΒΕ

Θάνος Μπίρης – Γενικός Γραμματέας
ΜΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘ. & ΥΙΟΙ ΑΕΤΕ – EASYCLIMA

Κώστας Δαλαβούρας – Ταμίας
ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΤΕΚΕ

Σολδάτος Σπύρος – Ειδικός Γραμματέας
ΣΟΛΔΑΤΟΣ Σ. ΕΠΕ

Ελεγκτική Επιτροπή

Αναστάσιος Χρηστίδης – Πρόεδρος
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

Γιώργος Αγγελής – Γραμματέας
ΑΓΓΕΛΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ