ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2020 ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Ο ΠΑΣΕΕΨ θα ήθελε να προσκαλέσει τα μέλη του στην τακτική συνέλευση για το 2020 στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η συνέλευση θα γίνει στο ξενοδοχείο Grand Palace Hotel μεταξύ 10:00 και 18:00 στης 26 Ιανουαρίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την γραμματεία.