Πρόσκληση για Τακτική Συνέλευση 2023

Πρόσκληση για Τακτική Συνέλευση 2023

Προσκαλούμε όλα τα μέλη του συνδέσμου στην Τακτική Συνέλευση 2023 που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο “MARRIOTT ATHENS” στις 05/03/23 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ.

Athens Marriott Hotel
Λεωφ. Συγγρού 385, 175 64 Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο